บริษัท เพอร์ซิเวล จำกัด
จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค
614/2 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
02-0956362-63
02-0956361
ตำแหน่งงานของ บริษัท เพอร์ซิเวล จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 21 มิถุนายน 2562
     2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลลูกค้าสัมพันธ์ 21 มิถุนายน 2562
     3. พนักงานบัญชี 21 มิถุนายน 2562
     4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 21 มิถุนายน 2562