บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
รูปแบบศูนย์การค้า จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตร็ดทั้งปลีกและส่ง
9/18 หมู่ 2 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
056-743393
ตำแหน่งงานของ บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานแคชเชียร์ 18 มิถุนายน 2562
     2. พนักงานช่างซ่อมบำรุง 18 มิถุนายน 2562
     3. พนักงานจัดเรียงสินค้า 18 มิถุนายน 2562
     4. พนักงานแผนกคลังสินค้า 18 มิถุนายน 2562