บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
รูปแบบศูนย์การค้า จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตร็ดทั้งปลีกและส่ง
9/18 หมู่ 2 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
056-743393
ตำแหน่งงานของ บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด 23 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานจัดเรียงสินค้า 26 กุมภาพันธ์ 2563
     2. พนักงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 26 กุมภาพันธ์ 2563
     3. พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) 26 กุมภาพันธ์ 2563
     4. พนักงานแผนกป้องกันการสูญเสีย (LPS) 26 กุมภาพันธ์ 2563
     5. พนักงานบัญชีและการเงิน 26 กุมภาพันธ์ 2563
     6. Video Editor (พนักงานตัดต่อ) 26 กุมภาพันธ์ 2563
     7. พนักงาน Part Time 26 กุมภาพันธ์ 2563
     8. พนักงาน Admin ดูแลเพจออนไลน์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     9. พนักงานแผนกแคชเชียร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     10. พนักงานถ่ายรูปสินค้า 26 กุมภาพันธ์ 2563
     11. พนักงานขาย 26 กุมภาพันธ์ 2563
     12. พนักงาน Display 26 กุมภาพันธ์ 2563
     13. Admin ดูแลเพจออนไลน์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     14. Graphic Design 26 กุมภาพันธ์ 2563
     15. พนักงานจัดเรียงสินค้า (โซนเล่น,เครื่องมือช่าง,เครื่องเขียน) 26 กุมภาพันธ์ 2563
     16. พนักงานแผนกคลังสินค้า 26 กุมภาพันธ์ 2563
     17. พนักงานสต๊อกสินค้า 26 กุมภาพันธ์ 2563
     18. พนักงานป้องกันการสูญเสีย (LPS) 26 กุมภาพันธ์ 2563
     19. พนักงานจัดเรียงสินค้า(คลังเซรามิค) 26 กุมภาพันธ์ 2563
     20. พนักงานแคชเชียร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     21. พนักงานช่างซ่อมบำรุง 26 กุมภาพันธ์ 2563
     22. พนักงานจัดเรียงสินค้า 26 กุมภาพันธ์ 2563
     23. พนักงานแผนกคลังสินค้า 26 กุมภาพันธ์ 2563