บริษัท ทีเอสเอ็น จำกัด
ติดตั้งวางระบบอุปกรณ์เกี่ยวกับโทรคมนาคม
387 ซอยลาดพร้าว 130 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
088-5665326
ตำแหน่งงานของ บริษัท ทีเอสเอ็น จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Site Supervisor 23 พฤษภาคม 2562
     2. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 23 พฤษภาคม 2562