บริษัท ไทยสงวนรุ่งเรืองกิจ จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง ทุกระบบ
39/14 หมู่ที่ 3 ซอย ทวีวัฒนา 23/1 ถนน เลียบคลองทวีวัฒนา
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10700
0918845570
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทยสงวนรุ่งเรืองกิจ จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. บัญชี 27 พฤษภาคม 2562
     2. วิศวกรโยธา 27 พฤษภาคม 2562
     3. วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรอิเล็กทรกนิกส์ 27 พฤษภาคม 2562
     4. ฝ่ายการตลาด,sale engineer 27 พฤษภาคม 2562
     5. สถาปัตยกรรม 27 พฤษภาคม 2562