บริษัท เจ ไลน์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
1. การบริหารจัดการอาคารเป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. การให้บริการเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และ/หรือที่ ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม
3. การดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
4. การดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย
5. การจัดเก็บรายได้และประหยัดค่าใช้จ่ายต่อเจ้าของร่วม/ ผู้พักอาศัย
เลขที่ 74/5 อาคารลิฟวิ่งเพลส 2 ซอยศูนย์วิจัย 14 (ABC) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
0-2007-0117 , 09-0987-2207
0-2007-0117
ตำแหน่งงานของ บริษัท เจ ไลน์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่การเงิน (สำนักงานใหญ่) 27 พฤษภาคม 2562
     2. ผู้จัดการเขต/ผู้จัดการพื้นที่ 27 พฤษภาคม 2562
     3. เจ้าหน้าที่บัญชี 27 พฤษภาคม 2562
     4. เลขานุการผู้บริหาร 27 พฤษภาคม 2562
     5. แม่บ้าน 27 พฤษภาคม 2562
     6. ผู้จัดการอาคารชุด 27 พฤษภาคม 2562
     7. เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 27 พฤษภาคม 2562
     8. เจ้าหน้าที่ธุรการ 27 พฤษภาคม 2562
     9. หัวหน้าช่างอาคาร 27 พฤษภาคม 2562
     10. ช่างอาคาร 27 พฤษภาคม 2562