บริษัท เจ ไลน์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
1. การบริหารจัดการอาคารเป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. การให้บริการเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และ/หรือที่ ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม
3. การดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
4. การดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย
5. การจัดเก็บรายได้และประหยัดค่าใช้จ่ายต่อเจ้าของร่วม/ ผู้พักอาศัย
เลขที่ 74/5 อาคารลิฟวิ่งเพลส 2 ซอยศูนย์วิจัย 14 (ABC) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
0-2007-0117 , 09-0987-2207
0-2007-0117
ตำแหน่งงานของ บริษัท เจ ไลน์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้จัดการเขต/ผู้จัดการพื้นที่ 26 มีนาคม 2562
     2. เจ้าหน้าที่บัญชี 26 มีนาคม 2562
     3. เลขานุการผู้บริหาร 26 มีนาคม 2562
     4. แม่บ้าน 26 มีนาคม 2562
     5. ผู้จัดการอาคารชุด 26 มีนาคม 2562
     6. เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 26 มีนาคม 2562
     7. เจ้าหน้าที่ธุรการ 26 มีนาคม 2562
     8. หัวหน้าช่างอาคาร 26 มีนาคม 2562
     9. ช่างอาคาร 26 มีนาคม 2562