บริษัท ที.เอ็น.ดี คิทเช่นแวร์ จำกัด
ค้าส่งเครื่องครัว เบล็ดเตล็ด
231 หมู่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
081-7856597
ตำแหน่งงานของ บริษัท ที.เอ็น.ดี คิทเช่นแวร์ จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขาย/จัดเรียงสินค้า 27 พฤษภาคม 2562
     2. แคชเชียร์ 27 พฤษภาคม 2562
     3. พนักงานบัญชี 27 พฤษภาคม 2562