บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปปลาทูน่า และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก ส่งออกภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า มีผลิตภัณฑ์ทั้งแบบบรรจุกระป๋อง บรรจุถุง pouch และบรรจุถ้วยพลาสติก และสามารถผลิตปลาป่นโดยใช้ผลพลอยได้ที่เหลือจากกระบวนการผลิตทูน่าแปรรูปและอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์น้ำของบริษัทในกลุ่มได้อีกด้วย
เลขที่ 8/8 หมู่ที่ 3 ถนนพระราม 2 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
084-023-8080
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Asst.QM.Department Manager 19 มิถุนายน 2562
     2. Asst.QM.Department Manager 19 มิถุนายน 2562
     3. R&D Supervisor (โทร.084-023-8080) 19 มิถุนายน 2562
     4. เจ้าหน้าที่การตลาด (โทร.084-023-8080) 19 มิถุนายน 2562
     5. Supervisor (โทร.084-023-8080) 19 มิถุนายน 2562
     6. เจ้าหน้าที่ขับรถ (โทร.084-023-8080) 19 มิถุนายน 2562