บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
ติดตั้งงานระบบประปา,ไฟฟ้า,ปรับอากาศ ระบบดับเพลิงและประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าทุกประเภท
1895/123 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
02-9412300-8
02-5611745
ตำแหน่งงานของ บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานบัญชี 22 กรกฎาคม 2562
     2. พนักงานเขียนแบบ Autocad 22 กรกฎาคม 2562