บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
ติดตั้งงานระบบประปา,ไฟฟ้า,ปรับอากาศ ระบบดับเพลิงและประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าทุกประเภท
1895/124 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
02-9412300-8
02-5611745
ตำแหน่งงานของ บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ 25 พฤษภาคม 2563
     2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 25 พฤษภาคม 2563
     3. พนักงานเขียนแบบ Autocad 25 พฤษภาคม 2563