บริษัท ซีพีเอ็ม เอฟโวลูชั่น จำกัด
ให้บริการกำจัดปลวก แมลง และสัตว์พาหะนำโรค ตามอาคารบ้านเรือน ร้านค้า ที่อยู่อาศัยทุกประเภท โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ร้านอาหารและอื่นๆ จัดจำหน่ายสารเคมีป้องกันและกำจัดแมลงทุกชนิด

62/55 หมู่ 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
02-1231710, 034-450506, 081-3366613
02-1231710
ตำแหน่งงานของ บริษัท ซีพีเอ็ม เอฟโวลูชั่น จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานฝ่ายการตลาด 18 มิถุนายน 2562
     2. พนักงานฝ่ายบริการลูกค้า (กำจัดปลวกและแมลง) 18 มิถุนายน 2562