บริษัทเจเอฟบี ฟู้ด จำกัด (เจียง ลูกชิ้นปลา)
กว่าจะเป็น…เจียงลูกชิ้นปลาจากความมุ่งมั่นในการคิดค้น สรรหาวัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิตลูกชิ้นปลาที่ได้รสชาติและมีคุณภาพ เพื่อสุขภาพที่ปราศจากสารปนเปื้อน ในปี 2549 นายวิทย์ แซ่เจียง ประธานกรรมการ จึงได้ก่อตั้งบริษัทและจดทะเบียนรับรองเครื่องหมายการค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา “เจียง ลูกชิ้นปลา” ในนาม บริษัท เจเอฟบี คิทเช่น จำกัด พร้อมคำขวัญ “เจียงลูกชิ้นปลา อิ่ม อร่อย สุขภาพดี” เพื่อเป็นสถานที่ในการผลิตลูกชิ้นปลาเพื่อปรุงสำหรับก๋วยเตี๋ยว โดยเฉพาะด้วยระบบปิดภายในห้องปรับอุณหภูมิ เพื่อรักษาความสดของเนื้อปลาที่เป็นวัตถุดิบหลัก และผ่านการตรวจสอบเชื้อโรคก่อนทำการผลิต ในทุกขั้นตอนกระบวนการผลิตจะมีการควบคุมโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ อันเป็นมาตรฐานของ “เจียง ลูกชิ้นปลา” ลูกชิ้นปลาที่ผลิตได้มีความสด ใหม่ สะอาด จนเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพความปลอดภัยและรสชาติของความอร่อยจนได้รับการรับรองจาก
จากความสำเร็จและความไว้วางใจในคุณภาพ รวมทั้งเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคและเพิ่มช่องทางการบริโภค ทาง “เจียง ลูกชิ้นปลา” ยังเพิ่มรูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากมาตรฐานของ “เจียง ลูกชิ้นปลา” ให้มากขึ้น แต่ยังคงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการที่ดีอย่างต่อเนื่องตลอดไป เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภคอย่างลงตัว
เลขที่ 1413 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
086-326-4015
-
-
ตำแหน่งงานของ บริษัทเจเอฟบี ฟู้ด จำกัด (เจียง ลูกชิ้นปลา) 11 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. หัวหน้าคลังสินค้า 27 พฤษภาคม 2562
     2. เจ้าหน้าที่บุคคล 27 พฤษภาคม 2562
     3. QC เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ 27 พฤษภาคม 2562
     4. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 27 พฤษภาคม 2562
     5. เจ้าหน้าที่บุคคลต่างด้าว 27 พฤษภาคม 2562
     6. หัวหน้าฝ่ายขาย 27 พฤษภาคม 2562
     7. พนักงานบริการตามสาขา 27 พฤษภาคม 2562
     8. ผู้จัดการร้านสาขา 27 พฤษภาคม 2562
     9. พนักงานจัดสินค้า 27 พฤษภาคม 2562
     10. เด็กติดรถส่งของ 27 พฤษภาคม 2562
     11. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านสาขา ด่วน!!!! 27 พฤษภาคม 2562