S.C.O โปรดักสื่อโฆษณา จำกัด
ผลิตหนังโฆษณาทำหนังไวรัลวิดิโอพรีเซ็น งานออกแบบสื่อโฆษณา
งานกราฟฟิคด้านวิดิโอออกแบบกราฟฟิคดีไซน์โปรดักชั่นเฮ้าส์
ตึกช้าง แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
083-189-9229
-
ตำแหน่งงานของ S.C.O โปรดักสื่อโฆษณา จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ฝ่ายสื่อโฆษณา/โปรดักชั่น 26 พฤษภาคม 2562
     2. เจ้าหน้าที่ออนไลน์ 26 พฤษภาคม 2562
     3. ฝ่ายโปรโมทสินค้า 26 พฤษภาคม 2562
     4. ฝ่ายเพจ/ดูแลเพจ 26 พฤษภาคม 2562
     5. ประสานงานลูกเพจ 26 พฤษภาคม 2562
     6. ฝ่ายแอดมินเพจ 26 พฤษภาคม 2562