บริษัท กรีน กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โรงแรม
เลขที่ 22 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
026183999
026183993