บริษัท กรีน กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โรงแรม
เลขที่ 22 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
026183999
026183993
ตำแหน่งงานของ บริษัท กรีน กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Steward 19 กรกฎาคม 2562
     2. Guest Service Agent 19 กรกฎาคม 2562
     3. Front office manager 19 กรกฎาคม 2562
     4. Supervisor 19 กรกฎาคม 2562