บริษัท แอท โฟน จำกัด
ทำธุรกิจด้าน Digital Solution, Digital Marketting, Privilage Marketing สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าในด้านการประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการทางสื่อออนไลน์ต่างๆ อีกทั้งยังพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ ตามความต้องการของผู้บริโภค

276/6 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
02-1063888 ต่อ 801
02-1063999
ตำแหน่งงานของ บริษัท แอท โฟน จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ 23 กรกฎาคม 2562
     2. Online Marketing 23 กรกฎาคม 2562
     3. เจ้าหน้าที่แปลภาษา 23 กรกฎาคม 2562
     4. เจ้าหน้าที่บุคคล 23 กรกฎาคม 2562