ธนาวัฒน์วรโชติ
จำหน่ายเครื่องดื่ม
เลขที่ 7 ซอยอุดมสุข 29 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
095-009-2993 / 083-428-7471
ตำแหน่งงานของ ธนาวัฒน์วรโชติ 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานส่งของ 18 มิถุนายน 2562
     2. พนักงานขายฟรีแลนซ์ 18 มิถุนายน 2562
     3. พนักงานส่งของ 18 มิถุนายน 2562
     4. พนักงานขาย 18 มิถุนายน 2562