บริษัท ชัยมงคล อิมปอร์ต อินดัสเตรียล จำกัด
นำเข้าและส่งออกเกี่ยวกับอิเล็กคโทรนิคและเครื่องใช้ไฟฟ้า
89/19 หมู่ 19 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
02-3129307-9
02-3129310
ตำแหน่งงานของ บริษัท ชัยมงคล อิมปอร์ต อินดัสเตรียล จำกัด 16 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานติดรถ(ส่งสินค้า) 04 เมษายน 2563
     2. พนักงานจัดส่ง 04 เมษายน 2563
     3. เจ้าหน้าที่บัญชี 04 เมษายน 2563
     4. เจ้าหน้าที่ IT support 04 เมษายน 2563
     5. เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดซื้อ 04 เมษายน 2563
     6. เจ้าหน้าที่ CHECKER 04 เมษายน 2563
     7. พนักงานขาย / Sale (ลำโพง) 04 เมษายน 2563
     8. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (หม้อน้ำ) 04 เมษายน 2563
     9. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC 04 เมษายน 2563
     10. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ลำโพง) 04 เมษายน 2563
     11. พนักงานสโตร์ (คลังสินค้า) 04 เมษายน 2563
     12. พนักงานขาย / Sale (หม้อน้ำ) ด่วนมาก!!!! 04 เมษายน 2563
     13. เจ้าหน้าที่ประสานงาน / โลจิสติกส์ 04 เมษายน 2563
     14. พนักงานประสานงานโรงงาน 04 เมษายน 2563
     15. พนักงานขายทางออนไลน์ ด่วนมาก!!! 04 เมษายน 2563
     16. พนักงานบุคคลและงานธุรการ 04 เมษายน 2563