บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด
บริษัททำธุรกิจทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า, เป็นตัวแทนจำหน่าย และบริการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ตู้ควบคุมมอเตอร์แรงดันปานกลาง(Medium voltage), แรงดันต่ำ(Low voltage) บริการออกแบบติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (Rooftop)พร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านระบบไฟฟ้าอุตสหกรรม
เลขที่ 212/1, 212/3, 212/31 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 37 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
02-586-8733 ต่อ 102 ,081-700-9746
02-587-8852
ตำแหน่งงานของ บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ธุรการบัญชี 23 พฤษภาคม 2562
     2. วิศวกรคอมพิวเตอร์ / โปรแกรมเมอร์์ / PLC 23 พฤษภาคม 2562
     3. วิศวกรฝ่ายขายสินค้าระบบไฟฟ้าโรงงาน 23 พฤษภาคม 2562
     4. วิศวกรฝ่ายขายโครงการ 23 พฤษภาคม 2562
     5. ช่างเทคนิค ไฟฟ้า 23 พฤษภาคม 2562
     6. วิศวกรไฟฟ้า 23 พฤษภาคม 2562
     7. Sales, พนักงานฝ่ายขาย, วิศวกรฝ่ายขาย 23 พฤษภาคม 2562