บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า, เป็นตัวแทนจำหน่าย และบริการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ตู้ควบคุมมอเตอร์แรงดันปานกลาง (Medium voltage), แรงดันต่ำ (Low voltage) บริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม (EPC)
เลขที่ 212/1, 212/3, 212/31 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 37 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
02-586-8733 ต่อ 0 ,062-687-8945
02-587-8852
ตำแหน่งงานของ บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกร / โปรแกรมเมอร์์ / PLC / SCADA 25 กุมภาพันธ์ 2563
     2. เขียนแบบไฟฟ้า 25 กุมภาพันธ์ 2563
     3. ช่างไวร์ริ่งคอนโทรล เขียนแบบ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     4. วิศวกรฝ่ายขาย 25 กุมภาพันธ์ 2563
     5. ช่างเทคนิค ไฟฟ้า 25 กุมภาพันธ์ 2563
     6. วิศวกรไฟฟ้า Electrical Engineer 25 กุมภาพันธ์ 2563