ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง
รับเหมาก่อสร้าง งานถนน งานสะพาน หน่วยงานราชการ
545 ถนนร่วมจิตต์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
02-2434519-20
02-2433382
ตำแหน่งงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถเกรด 19 กุมภาพันธ์ 2562
     2. วิศวกร 19 กุมภาพันธ์ 2562
     3. โฟร์แมน 19 กุมภาพันธ์ 2562
     4. พนักงานธุรการบัญชี 19 กุมภาพันธ์ 2562