ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง
กิจการเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2518 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 45 ปี
รับเหมาก่อสร้างกับหน่วยงานราชการทุกแห่ง ประเภท งานถนน งานสะพาน
ปัจจุบัน สร้างสะพานมอเตอร์เวย์ สายบา
งปะอิน - ปากช่อง และ อีกหลายโครงการตามจังหวัดต่างๆ
545 ถนนร่วมจิตต์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
02-2434519-20
02-2433382
ตำแหน่งงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานบัญชี 20 กรกฎาคม 2562
     2. วิศวกรก่อสร้าง 20 กรกฎาคม 2562
     3. โฟร์แมน 20 กรกฎาคม 2562
     4. พนักงานขับรถเกรด 20 กรกฎาคม 2562