บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนคุณภาพดีเยี่ยมประเภทหนังสือเรียนระดับปฐมวัย สื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) การเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย(E-Learning) ผลิตคอนเทนต์ ระบบLMS สำหรับเด็กปฐมวัย ประถม และมัธยมศึกษา จัดอบรมบุคลากรสำหรับสถานศึกษาทั่วประเทศ

เลขที่ 1518/7 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
02-5877972, 094-3277020,083-0726385
ตำแหน่งงานของ บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด 42 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่กราฟิก 26 มิถุนายน 2562
     2. เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 26 มิถุนายน 2562
     3. เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ 26 มิถุนายน 2562
     4. เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาเคมี 26 มิถุนายน 2562
     5. เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 26 มิถุนายน 2562
     6. เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาอังกฤษ 26 มิถุนายน 2562
     7. เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย 26 มิถุนายน 2562
     8. เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 26 มิถุนายน 2562
     9. พนักงานทำความสะอาด **ด่วนมาก** 26 มิถุนายน 2562
     10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดอุดรธานี**ด่วนมาก** 26 มิถุนายน 2562
     11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดเชียงใหม่**ด่วนมาก** 26 มิถุนายน 2562
     12. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดระยอง**ด่วนมาก** 26 มิถุนายน 2562
     13. เจ้าหน้าที่การตลาด**ด่วนมาก** 26 มิถุนายน 2562
     14. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดอุบลราชธานี**ด่วนมาก** 26 มิถุนายน 2562
     15. เจ้าหน้าที่กราฟิก ***ด่วนมาก*** 26 มิถุนายน 2562
     16. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดยโสธร**ด่วนมาก** 26 มิถุนายน 2562
     17. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดชุมพร**ด่วนมาก** 26 มิถุนายน 2562
     18. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา-อ่างทอง**ด่วนมาก** 26 มิถุนายน 2562
     19. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดสกลนคร**ด่วนมาก** 26 มิถุนายน 2562
     20. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดนนทบุรี**ด่วนมาก** 26 มิถุนายน 2562
     21. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดอำนาจเจริญ**ด่วนมาก** 26 มิถุนายน 2562
     22. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดนครนายก**ด่วนมาก** 26 มิถุนายน 2562
     23. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดลพบุรี-สระบุรี**ด่วนมาก** 26 มิถุนายน 2562
     24. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดสุพรรณบุรี-ชัยนาท **ด่วนมาก** 26 มิถุนายน 2562
     25. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดเพชรบูรณ์**ด่วนมาก** 26 มิถุนายน 2562