บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนคุณภาพดีเยี่ยมประเภทหนังสือเรียนระดับปฐมวัย สื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) การเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย(E-Learning) ผลิตคอนเทนต์ ระบบLMS สำหรับเด็กปฐมวัย ประถม และมัธยมศึกษา จัดอบรมบุคลากรสำหรับสถานศึกษาทั่วประเทศ

เลขที่ 1518/7 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
02-5877972, 094-3277020,083-0726385
ตำแหน่งงานของ บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด 34 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานทำความสะอาด **ด่วนมาก** 24 เมษายน 2562
     2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดอุดรธานี**ด่วนมาก** 24 เมษายน 2562
     3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดเชียงใหม่**ด่วนมาก** 24 เมษายน 2562
     4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดระยอง**ด่วนมาก** 24 เมษายน 2562
     5. เจ้าหน้าที่การตลาด**ด่วนมาก** 24 เมษายน 2562
     6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดอุบลราชธานี**ด่วนมาก** 24 เมษายน 2562
     7. เจ้าหน้าที่กราฟิก ***ด่วนมาก*** 24 เมษายน 2562
     8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดยโสธร**ด่วนมาก** 24 เมษายน 2562
     9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดชุมพร**ด่วนมาก** 24 เมษายน 2562
     10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา-อ่างทอง**ด่วนมาก** 24 เมษายน 2562
     11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดสกลนคร**ด่วนมาก** 24 เมษายน 2562
     12. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดนนทบุรี**ด่วนมาก** 24 เมษายน 2562
     13. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดอำนาจเจริญ**ด่วนมาก** 24 เมษายน 2562
     14. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดนครนายก**ด่วนมาก** 24 เมษายน 2562
     15. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดลพบุรี-สระบุรี**ด่วนมาก** 24 เมษายน 2562
     16. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดสุพรรณบุรี-ชัยนาท **ด่วนมาก** 24 เมษายน 2562
     17. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดเพชรบูรณ์**ด่วนมาก** 24 เมษายน 2562
     18. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย กรุงเทพมหานคร **ด่วนมาก** 24 เมษายน 2562
     19. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดสมุทรปราการ**ด่วนมาก** 24 เมษายน 2562
     20. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดหนองคาย**ด่วนมาก** 24 เมษายน 2562
     21. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดจันทบุรี**ด่วนมาก** 24 เมษายน 2562
     22. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดฉะเชิงเทรา**ด่วนมาก** 24 เมษายน 2562
     23. เจ้าหน้าที่ธุรการ **ด่วนมาก** 24 เมษายน 2562
     24. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดกระบี่-ตรัง**ด่วนมาก** 24 เมษายน 2562
     25. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดบึงกาฬ**ด่วนมาก** 24 เมษายน 2562