บริษัท อตาเลี่ยน โกลบอล เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด
Cleaning,Security,Facility
เลขที่ 417 ถนนบางนา-ตราด17 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
02-399-5165-66
02-399-5164
ตำแหน่งงานของ บริษัท อตาเลี่ยน โกลบอล เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Electrical Technicians 26 เมษายน 2562
     2. HAVC Technicians 26 เมษายน 2562
     3. Gardner 26 เมษายน 2562
     4. Security Officer 26 เมษายน 2562
     5. Sales Executives 26 เมษายน 2562
     6. Area Manager 26 เมษายน 2562
     7. Energy Manager 26 เมษายน 2562
     8. Technical Manager 26 เมษายน 2562
     9. Operation Supervisor 26 เมษายน 2562
     10. Operation Managers 26 เมษายน 2562
     11. เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ 26 เมษายน 2562
     12. Janitorial Cleaners 26 เมษายน 2562