บริษัท เอส.บี เพอร์เฟค พาร์ท จำกัด
บริษัทได้ประกอบจิกการ ผลิตและ จำหน่าย ไส้กรองอุตสาหกรรมทุกชนิด ให้กับโรงงานอุสาหกรรมชั้นนำทั่วไป โดยมีความต้องการของสินค้ามากขึ้น ทำให้ต้องเพิ่มการผลิตมากขึ้น จึงต้องการบุคลากร ที่มีความสามารถ มาร่วมงาน ตามตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
เลขที่ 57/20 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
087-541-3337
02-152-9207
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอส.บี เพอร์เฟค พาร์ท จำกัด 23 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน 26 กุมภาพันธ์ 2563
     2. ช่างเชื่อม สแตนเลส ด่วน!!!! (โทร.087-541-3337) 26 กุมภาพันธ์ 2563
     3. เจ้าหน้าที่สโตร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     4. หัวหน้างานฝ่ายผลิต 26 กุมภาพันธ์ 2563
     5. พนักงานขาย 26 กุมภาพันธ์ 2563
     6. พนักงานฝ่ายผลิต 26 กุมภาพันธ์ 2563
     7. เจ้าหน้าที่สโตร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     8. หัวหน้างานฝ่ายผลิต 26 กุมภาพันธ์ 2563
     9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 26 กุมภาพันธ์ 2563
     10. พนักงานฝ่ายผลิต ด่วน 26 กุมภาพันธ์ 2563
     11. พนักงานขาย 26 กุมภาพันธ์ 2563
     12. ธุรการ/ ประสานงานขาย 26 กุมภาพันธ์ 2563
     13. พนักงานขับรถขนส่ง 26 กุมภาพันธ์ 2563
     14. ผู้ช่วยบัญชี 26 กุมภาพันธ์ 2563
     15. พนักงานฝ่ายผลิต ด่วน!!! (โทร.087-541-3337) 26 กุมภาพันธ์ 2563
     16. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     17. ฝ่ายทรัพยากร บุคคล 26 กุมภาพันธ์ 2563
     18. พนักงานขับรถขนส่ง 26 กุมภาพันธ์ 2563
     19. คลังสินค้า 26 กุมภาพันธ์ 2563
     20. ช่างเชื่อม สแตนเลส ด่วน!!!! (โทร.087-541-3337) 26 กุมภาพันธ์ 2563
     21. ธุรการ/ ประสานงาน 26 กุมภาพันธ์ 2563
     22. ฝ่ายขาย 26 กุมภาพันธ์ 2563
     23. ช่างกลึง ด่วน !!!! (โทร.087-541-3337) 26 กุมภาพันธ์ 2563