บริษัท เอส.บี เพอร์เฟค พาร์ท จำกัด
บริษัทได้ประกอบจิกการ ผลิตและ จำหน่าย ไส้กรองอุตสาหกรรมทุกชนิด ให้กับโรงงานอุสาหกรรมชั้นนำทั่วไป โดยมีความต้องการของสินค้ามากขึ้น ทำให้ต้องเพิ่มการผลิตมากขึ้น จึงต้องการบุคลากร ที่มีความสามารถ มาร่วมงาน ตามตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
เลขที่ 57/20 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
087-541-3337
02-152-9207
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอส.บี เพอร์เฟค พาร์ท จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานฝ่ายผลิต 19 กุมภาพันธ์ 2562
     2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 19 กุมภาพันธ์ 2562
     3. ฝ่ายทรัพยากร บุคคล 19 กุมภาพันธ์ 2562
     4. พนักงานขับรถขนส่ง 19 กุมภาพันธ์ 2562
     5. คลังสินค้า 19 กุมภาพันธ์ 2562
     6. ช่างเชื่อม สแตนเลส 19 กุมภาพันธ์ 2562
     7. ธุรการ/ ประสานงาน 19 กุมภาพันธ์ 2562
     8. ฝ่ายขาย 19 กุมภาพันธ์ 2562
     9. ช่างกลึง 19 กุมภาพันธ์ 2562