บริษัท เอส.บี เพอร์เฟค พาร์ท จำกัด
บริษัทได้ประกอบจิกการ ผลิตและ จำหน่าย ไส้กรองอุตสาหกรรมทุกชนิด ให้กับโรงงานอุสาหกรรมชั้นนำทั่วไป โดยมีความต้องการของสินค้ามากขึ้น ทำให้ต้องเพิ่มการผลิตมากขึ้น จึงต้องการบุคลากร ที่มีความสามารถ มาร่วมงาน ตามตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
เลขที่ 57/20 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
087-541-3337
02-152-9207
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอส.บี เพอร์เฟค พาร์ท จำกัด 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ธุรการ/ ประสานงานขาย 25 มิถุนายน 2562
     2. พนักงานขับรถขนส่ง 25 มิถุนายน 2562
     3. ผู้ช่วยบัญชี 25 มิถุนายน 2562
     4. พนักงานฝ่ายผลิต ด่วน!!! (โทร.087-541-3337) 25 มิถุนายน 2562
     5. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 25 มิถุนายน 2562
     6. ฝ่ายทรัพยากร บุคคล 25 มิถุนายน 2562
     7. พนักงานขับรถขนส่ง 25 มิถุนายน 2562
     8. คลังสินค้า 25 มิถุนายน 2562
     9. ช่างเชื่อม สแตนเลส ด่วน!!!! (โทร.087-541-3337) 25 มิถุนายน 2562
     10. ธุรการ/ ประสานงาน 25 มิถุนายน 2562
     11. ฝ่ายขาย 25 มิถุนายน 2562
     12. ช่างกลึง ด่วน !!!! (โทร.087-541-3337) 25 มิถุนายน 2562