บริษัท ไอ มีเดียอินโนเวชั่น จำกัด
ผลิตไมโครโฟนลำโพงและเครื่องขยายเสียง
189/10 หมู่ที่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
023120515
023120516
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไอ มีเดียอินโนเวชั่น จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เลขา ผู้บริหาร 23 พฤษภาคม 2562
     2. ช่าง ( สมัครงานโทร 02-312-0515 ) 23 พฤษภาคม 2562
     3. ฝ่ายบัญชีการเงิน 23 พฤษภาคม 2562
     4. พนักงานขาย ( Sales ) 23 พฤษภาคม 2562
     5. เจ้าหน้า ISO 23 พฤษภาคม 2562