บ.เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)สาขาชลบุรี
ประกันชีวิตประกันภัย
89/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
086-3051321
ตำแหน่งงานของ บ.เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)สาขาชลบุรี 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ประชาสัมพันธ์ (PR) 20 กุมภาพันธ์ 2563
     2. เจ้าหน้าที่การตลาด (ทดลองงาน) ปฏิบัติงานสาขา จ.ชลบุรี ( รับด่วน!! ) 20 กุมภาพันธ์ 2563
     3. Life Planner ( รับจำนวนมากทั้ง Part-time Full-time ) ปฏิบัติงานสาขา จ.ชลบุรี 20 กุมภาพันธ์ 2563