Presstige Printing Co.,Ltd.
โรงพิมพ์ ในระบบ Offset, Inkjet, Silk Screen และ Digital Print
เลขที่ 88/8 ซอยเทียนทะเล 24 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
02-453-9339
02-453-9335
ตำแหน่งงานของ Presstige Printing Co.,Ltd. 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้ช่วยฝ่ายธุรการ , ผู้ช่วยเสมียน 26 เมษายน 2562
     2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสื่อสิ่งพิมพ์ 26 เมษายน 2562
     3. ช่างพิมพ์ Inkjet 26 เมษายน 2562
     4. กราฟฟิค 26 เมษายน 2562