บริษัท เทคนิคอล วอเตอร์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านการติดตั้ง ออกแบบ และให้คำปรึกษาด้านงานระบบและงานโครงสร้าง
8 ซอยรามคำแหง 60/4 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
02-7353022, 088-9249156
ตำแหน่งงานของ บริษัท เทคนิคอล วอเตอร์ จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานออกแบบ/เขียนแบบ Autocad และ sketchup 07 เมษายน 2563
     2. พนักงานธุรการ 07 เมษายน 2563
     3. ช่างบำรุงรักษาแอร์ / ล้างแอร์ 07 เมษายน 2563