บริษัทซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร ให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชนิดม้วน แปรรูปเหล็กแผ่นชนิดม้วนในรูปแบบเหล็กแผ่นย่อย แผ่นแถบ และท่อเหล็ก ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ รวมไปถึงบริการจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กทุกชนิดทุกขนาดสำหรับงานทุกประเภท
สนญ. 475 ตรอกนอกเขต ถนนพระราม3 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
สาขา(สุขสวัสดิ์78) 227 หมู่ที่6 ซอยสุขสวัสดิ์ 78 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ 02-817-7727-8 โทรสาร 02-817-7729
02-291-6314-21
02-291-3828
ตำแหน่งงานของ บริษัทซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 20 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. IT Technical Support Specialist (เจ้าหน้าที่ดูแลฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) 20 กรกฎาคม 2562
     2. ช่างซ่อมรถบรรทุก(ฮีโน่) ( สมัครงานโทร 02-291-6314- ถึง 21 ) 20 กรกฎาคม 2562
     3. เจ้าหน้าที่ควบคุมสต็อก/วัตถุดิบ,พนักงานที่คลังสินค้า 20 กรกฎาคม 2562
     4. พนักงานควบคุมคุณภาพ,ตรวจสอบงานสลิท, ตัดแผ่น, งานซอย และท่อเหล็ก 20 กรกฎาคม 2562
     5. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ( เหล็ก ) 20 กรกฎาคม 2562
     6. พนักงานขับรถบรรทุกส่งเหล็ก(เหล็กม้วน,เหล็กแผ่น,เหล็กสลิท,ท่อเหล็ก) ( สมัครงานโทร 02-291-6314- ถึง 21 ) 20 กรกฎาคม 2562
     7. จป.วิชาชีพ 20 กรกฎาคม 2562
     8. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องจักร 20 กรกฎาคม 2562
     9. IT Manager (ผู้จัดการฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) ***ด่วนมาก !!! 20 กรกฎาคม 2562
     10. เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน 20 กรกฎาคม 2562
     11. ช่างเทคนิคเครื่องกล 20 กรกฎาคม 2562
     12. พนักงานธุรการการตลาด/การขาย 20 กรกฎาคม 2562
     13. เจ้าหน้าที่ขาย ( ขายเหล็กรูปพรรณ ) 20 กรกฎาคม 2562
     14. พนักงานประจำเครื่อง (ผลิตท่อเหล็ก) 20 กรกฎาคม 2562
     15. พนักงานชายไทย ฝ่ายผลิต อัตราจ้าง 340 บาท / วัน ( สมัครงานโทร 02-291-6314- ถึง 21 ) 20 กรกฎาคม 2562
     16. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ( โรงงานสุขสวัสดิ์ 78 ) 20 กรกฎาคม 2562
     17. ช่างเชื่อม ช่างประกอบ ช่างขัดแต่ง และทำงานทั่วไป 20 กรกฎาคม 2562
     18. IT Business Support Specialist (เจ้าหน้าที่ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ) 20 กรกฎาคม 2562
     19. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน 20 กรกฎาคม 2562
     20. เจ้าหน้าที่ประสานงานขายและการตลาด 20 กรกฎาคม 2562