บริษัท ริคโค บีซ จำกัด
ให้บริการเกี่ยวกับการตลาด ส่งเสริมการขาย การโฆษณา การวิจัยตลาด บริหารจัดการเชิงพาณิชยกิจ การฝึกอบรม และดำเนินการตลาดทุกประเภท

69 ซอยเพชรเกษม 66/1 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
02-0288425, 098-2491449
02-0288425
ตำแหน่งงานของ บริษัท ริคโค บีซ จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Foreman/Site Engineer (สายโยธา) 26 เมษายน 2562
     2. Senior Analyst (Finance)/นักวิเคราะห์อาวุโส 26 เมษายน 2562
     3. Digital Marketing 26 เมษายน 2562
     4. เจ้าหน้าที่แนะนำประกันรถยนต์ประจำออฟฟิศ 26 เมษายน 2562
     5. เจ้าหน้าที่ขายประกันรถยนต์ทางโทรศัพท์ 26 เมษายน 2562
     6. Project Manager 26 เมษายน 2562
     7. Accounting Manager 26 เมษายน 2562
     8. Telesales เจ้าหน้าที่ขายผ่านทางโทรศัพท์ ด่วน!!! 26 เมษายน 2562