บริษัท เด็คคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
พัฒนา Platform และ Application เพื่อเป็น Market Place สำหรับวงการตกแต่งภายใน
1106 อาคารซัมเมอร์ฮิลล์ ชั้น 3 ห้อง 3034 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
095-1658789
ตำแหน่งงานของ บริษัท เด็คคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. 3D visualizer 26 เมษายน 2562
     2. Sales Supervisor 26 เมษายน 2562
     3. Digital, Online Marketing 26 เมษายน 2562
     4. Brand Builder, Brand Manager 26 เมษายน 2562