บริษัท เอเชีย อินดัสเทรียล เท็กซ์ไทล์ จำกัด
ผู้ผลิตเส้นใยสังเคราะห์ ผลิตเส้นด้ายแบบม้วน ผ้าโพลีเอสเทอร์
เลขที่ 123 หมู่ที่ 10 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
034-276100,065-716-0564
034-276651-3
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอเชีย อินดัสเทรียล เท็กซ์ไทล์ จำกัด 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานคลังสินค้า - ขับรถโฟล์คลิฟท์ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     2. พนักงานสโตร์ (Store Officer) ประจำโรงงาน อ.บางเลน 25 กุมภาพันธ์ 2563
     3. แม่บ้าน ด่วน 25 กุมภาพันธ์ 2563
     4. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QA) 25 กุมภาพันธ์ 2563
     5. พนักงานคลังสินค้า - ขับรถโฟล์คลิฟท์ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     6. หัวหน้าทีม ช่างไฟฟ้า (Technician Supervisor) ประจำโรงงาน อ.บางเลน 25 กุมภาพันธ์ 2563
     7. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing) ด่วน.... 25 กุมภาพันธ์ 2563
     8. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QA) 25 กุมภาพันธ์ 2563
     9. แม่บ้าน 25 กุมภาพันธ์ 2563
     10. เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     11. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC ISO) ด่วน!!! 25 กุมภาพันธ์ 2563
     12. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ โทร.034-276100 25 กุมภาพันธ์ 2563
     13. ช่างไฟฟ้า (Technician) 25 กุมภาพันธ์ 2563