บริษัท แอลที เท็กซ์โนวา จำกัด
ธุรกิจให้บริการแปลภาษา และจัดหน้าเอกสาร (Translation, Localization & Desktop Publishing)
บริษัท แอลที เท็กซ์โนวา จำกัด
141/6 อาคารสกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ ชั้น 6 (P7 ยูนิต A) ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
02 163 4526, 062 738 6868
ตำแหน่งงานของ บริษัท แอลที เท็กซ์โนวา จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Freelance Translator Full time/Part time EN-TH, TH-EN: นักแปลอิสระแบบเต็มเวลา/พาร์ตไทม์ อังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ 27 พฤษภาคม 2562
     2. Freelance Translator / นักแปลอิสระทุกภาษา 27 พฤษภาคม 2562
     3. รับนักศึกษาฝึกงาน การแปลภาษา EN-TH แบบสหกิจ 27 พฤษภาคม 2562