บริษัท ที.เอส.กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
ให้บริการที่ปรึกษา ออกแบบวิศวกรรม จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องมือวัดคุม สำหรับโรงแยกก๊าซ โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี โรงผลิตไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า โรงผลิตกระดาษ โรงผลิตเหล็ก และ โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
เลขที่ 134/60 ซอยคู้บอน 27 แยก15 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
033-012415
033-012417
ตำแหน่งงานของ บริษัท ที.เอส.กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด 19 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Store 18 กรกฎาคม 2562
     2. จป.วิชาชีพ 18 กรกฎาคม 2562
     3. Admin Safety 18 กรกฎาคม 2562
     4. Site Manager 18 กรกฎาคม 2562
     5. เจ้าหน้าที่สรรหาทรัพยากรบุคคล 18 กรกฎาคม 2562
     6. Engineer Eletrical 18 กรกฎาคม 2562
     7. Marketing Manager 18 กรกฎาคม 2562
     8. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้าง 18 กรกฎาคม 2562
     9. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร 18 กรกฎาคม 2562
     10. IT Engineer 18 กรกฎาคม 2562
     11. Bidding Engineer 18 กรกฎาคม 2562
     12. QA/QC Manager 18 กรกฎาคม 2562
     13. Fire Watch (ผู้เฝ้าระวังไฟ) ด่วน!!!! 18 กรกฎาคม 2562
     14. Site Supervisor 18 กรกฎาคม 2562
     15. พนักงานขับรถผู้บริหาร 18 กรกฎาคม 2562
     16. เลขานุการผู้บริหาร 18 กรกฎาคม 2562
     17. Project Manager 18 กรกฎาคม 2562
     18. QA/QC Engineer 18 กรกฎาคม 2562
     19. Project Engineer 18 กรกฎาคม 2562
     20. Safety Technician ด่วน!!!! 18 กรกฎาคม 2562
     21. Deputy Managing Director of Engineering and Project Management 18 กรกฎาคม 2562
     22. Safety Manager ด่วน!!!! 18 กรกฎาคม 2562