บริษัท ที.เอส.กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
ให้บริการที่ปรึกษา ออกแบบวิศวกรรม จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องมือวัดคุม สำหรับโรงแยกก๊าซ โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี โรงผลิตไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า โรงผลิตกระดาษ โรงผลิตเหล็ก และ โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
เลขที่ 134/60 ซอยคู้บอน 27 แยก15 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
033-012415
033-012417
ตำแหน่งงานของ บริษัท ที.เอส.กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด 19 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Site Manager 20 พฤษภาคม 2562
     2. เจ้าหน้าที่สรรหาทรัพยากรบุคคล 20 พฤษภาคม 2562
     3. Engineer Eletrical 20 พฤษภาคม 2562
     4. Marketing Manager 20 พฤษภาคม 2562
     5. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้าง 20 พฤษภาคม 2562
     6. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร 20 พฤษภาคม 2562
     7. IT Engineer 20 พฤษภาคม 2562
     8. Bidding Engineer 20 พฤษภาคม 2562
     9. QA/QC Manager 20 พฤษภาคม 2562
     10. Fire Watch (ผู้เฝ้าระวังไฟ) ด่วน!!!! 20 พฤษภาคม 2562
     11. Site Supervisor 20 พฤษภาคม 2562
     12. พนักงานขับรถผู้บริหาร 20 พฤษภาคม 2562
     13. เลขานุการผู้บริหาร 20 พฤษภาคม 2562
     14. Project Manager 20 พฤษภาคม 2562
     15. QA/QC Engineer 20 พฤษภาคม 2562
     16. Project Engineer 20 พฤษภาคม 2562
     17. Safety Technician ด่วน!!!! 20 พฤษภาคม 2562
     18. Deputy Managing Director of Engineering and Project Management 20 พฤษภาคม 2562
     19. Safety Manager ด่วน!!!! 20 พฤษภาคม 2562