บริษัท ที.เอส.กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
ให้บริการที่ปรึกษา ออกแบบวิศวกรรม จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องมือวัดคุม สำหรับโรงแยกก๊าซ โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี โรงผลิตไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า โรงผลิตกระดาษ โรงผลิตเหล็ก และ โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
เลขที่ 134/60 ซอยคู้บอน 27 แยก15 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
033-012415
033-012417
ตำแหน่งงานของ บริษัท ที.เอส.กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด 19 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Site Manager 21 มิถุนายน 2562
     2. เจ้าหน้าที่สรรหาทรัพยากรบุคคล 21 มิถุนายน 2562
     3. Engineer Eletrical 21 มิถุนายน 2562
     4. Marketing Manager 21 มิถุนายน 2562
     5. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้าง 21 มิถุนายน 2562
     6. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร 21 มิถุนายน 2562
     7. IT Engineer 21 มิถุนายน 2562
     8. Bidding Engineer 21 มิถุนายน 2562
     9. QA/QC Manager 21 มิถุนายน 2562
     10. Fire Watch (ผู้เฝ้าระวังไฟ) ด่วน!!!! 21 มิถุนายน 2562
     11. Site Supervisor 21 มิถุนายน 2562
     12. พนักงานขับรถผู้บริหาร 21 มิถุนายน 2562
     13. เลขานุการผู้บริหาร 21 มิถุนายน 2562
     14. Project Manager 21 มิถุนายน 2562
     15. QA/QC Engineer 21 มิถุนายน 2562
     16. Project Engineer 21 มิถุนายน 2562
     17. Safety Technician ด่วน!!!! 21 มิถุนายน 2562
     18. Deputy Managing Director of Engineering and Project Management 21 มิถุนายน 2562
     19. Safety Manager ด่วน!!!! 21 มิถุนายน 2562