บริษัท ทูบีบีซ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครบวงจร
47/345 ตึกไคตัค เมืองทองธานี ชั้น 9 ถนนป็อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
0657275883
ตำแหน่งงานของ บริษัท ทูบีบีซ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป / Coordinator (Operation) 23 พฤษภาคม 2562
     2. Junior / Senior IT Support ( กรุงเทพฯ - ปรมณฑล ) 23 พฤษภาคม 2562
     3. Programmer / Web Developer 23 พฤษภาคม 2562
     4. Junior / Senior IT Support 23 พฤษภาคม 2562