บริษัท ทูบีบีซ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครบวงจร
47/345 ตึกไคตัค เมืองทองธานี ชั้น 9 ถนนป็อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
0657275883
ตำแหน่งงานของ บริษัท ทูบีบีซ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Junior / Senior IT Support ( กรุงเทพฯ - ปรมณฑล ) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     2. Programmer / Web Developer 24 กุมภาพันธ์ 2562
     3. Junior / Senior IT Support 24 กุมภาพันธ์ 2562