บริษัทดี.พี.อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ผู้ให้บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องจักร สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด
10/12 หมู่ที่ 4 ตำบลคอกกระบือ
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
086-319-2886
034-494-443
ตำแหน่งงานของ บริษัทดี.พี.อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างมอเตอร์ 27 พฤษภาคม 2562
     2. พนักงานฝึกหัด 27 พฤษภาคม 2562
     3. ช่างเครื่อง 27 พฤษภาคม 2562