บริษัท แอ็บเมดิค จำกัด
ABSMEDIQ Wellness Center เป็นคลินิกการแพทย์ด้านชะลอวัย ที่ผสมผสาน การแพทย์ชะลอวัย ฮอร์โมน โภชนาการ การออกกำลังกาย แบบครบวงจร

20/10-11 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
081-8241906
ตำแหน่งงานของ บริษัท แอ็บเมดิค จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พยาบาลวิชาชีพ 25 มิถุนายน 2562
     2. ธุรการทั่วไป 25 มิถุนายน 2562