" >
บริษัท ส.แสงเจริญ อินเตอร์เทรด จำกัด
ขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์<center><img src=/img/logopicmap/pic/174001_pic_1.gif alt="บริษัท ส.แสงเจริญ อินเตอร์เทรด จำกัด" title="บริษัท ส.แสงเจริญ อินเตอร์เทรด จำกัด"></center>
เลขที่ 579/11-12 ซอยสวนมะลิเซ็นเตอร์ ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
02-621-7355, 02-169-9148
02-621-5603
ตำแหน่งงานของ บริษัท ส.แสงเจริญ อินเตอร์เทรด จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี 27 พฤษภาคม 2562
     2. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ 27 พฤษภาคม 2562