บริษัท อิออน แฟนตาซี (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัทในเครืออิออนกรุ๊ป เป็นธุรกิจสวนสนุกสไตล์ญี่ปุ่น แห่งแรกของเมืองไทย เปิดสาขาตามห้างชั้นนำของเมืองไทย บริษัท ฯ อยู่ในช่วงขยายการตลาดอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้า และความมั่นคงรอท่านอยู่

982/22 อาคารโครงการเกตเวย์ ชั้น 4 ห้อง 4124 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
02-1082652
02-1082651