บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด (โรงแรมระยองซิตี้)
โรงแรม
- ห้องพัก
- ซักรีด
- รถเช่า
- นวดสปา
- ห้องอาหาร
11 ซอย 4 ถนน ราษฎร์บำรุง ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
038- 624333
038- 615552
ตำแหน่งงานของ บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด (โรงแรมระยองซิตี้) 86 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. กุ๊กไทย/จีน/ยุโรป (Thai/Chinese/Europe Cook) 20 กุมภาพันธ์ 2563
     2. กุ๊กไทย/จีน/ยุโรป (Thai/Chinese/Europe Cook) 20 กุมภาพันธ์ 2563
     3. Sales Coordinator 20 กุมภาพันธ์ 2563
     4. หัวหน้างานครัว-ซูเชฟ (Sous Chef) 20 กุมภาพันธ์ 2563
     5. ผู้จัดการแผนกต้อนรับ (Front Office Manager) 20 กุมภาพันธ์ 2563
     6. พนักงานต้อนรับ ช่วงกลางคืน (Night Guest Service) 20 กุมภาพันธ์ 2563
     7. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchase) 20 กุมภาพันธ์ 2563
     8. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Guest Service Agent) 20 กุมภาพันธ์ 2563
     9. ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (Sale & Marketing Manager) 20 กุมภาพันธ์ 2563
     10. ผู้จัดการร้านนวด 20 กุมภาพันธ์ 2563
     11. ช่างไฟฟ้า (Electrician) 20 กุมภาพันธ์ 2563
     12. ช่างแอร์ (Air Conditioning) 20 กุมภาพันธ์ 2563
     13. ช่างสีประจำอาคาร (Painter) 20 กุมภาพันธ์ 2563
     14. IT technician 20 กุมภาพันธ์ 2563
     15. ช่างทั่วไป (Technician) 20 กุมภาพันธ์ 2563
     16. ผช./ผจก.แผนกต้อนรับส่วนหน้า (Supervisor GSA.) 20 กุมภาพันธ์ 2563
     17. Telesales /เทเลเซลล์ 20 กุมภาพันธ์ 2563
     18. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Guest Service Agent) 20 กุมภาพันธ์ 2563
     19. ช่างแอร์ (Air Conditioning) 20 กุมภาพันธ์ 2563
     20. พนักงานยกกระเป๋า (Bell Boy) 20 กุมภาพันธ์ 2563
     21. กุ๊กไทย/จีน/ยุโรป (Thai/Chinese/Europe Cook) 20 กุมภาพันธ์ 2563
     22. เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบรายได้ (Income Audit) 20 กุมภาพันธ์ 2563
     23. กุ๊กไทย/จีน/ยุโรป (Thai/Chinese/Europe Cook) 20 กุมภาพันธ์ 2563
     24. พนักงานรับจองห้องพัก (Reservation) 20 กุมภาพันธ์ 2563
     25. ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (Sale & Marketing Manager) 20 กุมภาพันธ์ 2563