บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด (โรงแรมระยองซิตี้)
โรงแรม
- ห้องพัก
- ซักรีด
- รถเช่า
- นวดสปา
- ห้องอาหาร
11 ซอย 4 ถนน ราษฎร์บำรุง ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
038- 624333
038- 615552
ตำแหน่งงานของ บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด (โรงแรมระยองซิตี้) 33 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างเฟอร์นิเจอร์ (Furniture) 26 มีนาคม 2562
     2. ช่างไฟฟ้า (Electrician) 26 มีนาคม 2562
     3. ช่างทั่วไป (Technician) 26 มีนาคม 2562
     4. กราฟฟิกดีไซน์ ( Graphic Design) 26 มีนาคม 2562
     5. เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบรายได้ (Income Audit) 26 มีนาคม 2562
     6. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) 26 มีนาคม 2562
     7. ผู้ช่วยกุ๊ก (Cook Helper) 26 มีนาคม 2562
     8. เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบรายได้ (Income Audit) 26 มีนาคม 2562
     9. พนักงานรับจองห้องพัก (Reservation) 26 มีนาคม 2562
     10. ช่างศิลป์ (Artist) 26 มีนาคม 2562
     11. Digital Marketing 26 มีนาคม 2562
     12. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Guest Service Agent) 26 มีนาคม 2562
     13. เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบรายได้ (Income Audit) 26 มีนาคม 2562
     14. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน (Assistant Housekeeping) 26 มีนาคม 2562
     15. IT technician 26 มีนาคม 2562
     16. ช่างควบคุมเครื่องเสียง (Sound Engineer) 26 มีนาคม 2562
     17. ช่างสีประจำอาคาร (Painter) 26 มีนาคม 2562
     18. พนักงานจัดเลี้ยง 26 มีนาคม 2562
     19. พนักงานนวดสปา (Therapist) 26 มีนาคม 2562
     20. พนักงานสวน (Gardener) 26 มีนาคม 2562
     21. พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (Room Maid) 26 มีนาคม 2562
     22. พนักงานทำความสะอาดทั่วไป (Cleaner) 26 มีนาคม 2562
     23. ช่างไฟฟ้า (Electrician) 26 มีนาคม 2562
     24. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) 26 มีนาคม 2562
     25. หัวหน้าช่าง (Chief Engineer/Supervisor) 26 มีนาคม 2562