บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด (โรงแรมระยองซิตี้)
โรงแรม
- ห้องพัก
- ซักรีด
- รถเช่า
- นวดสปา
- ห้องอาหาร
11 ซอย 4 ถนน ราษฎร์บำรุง ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
038- 624333
038- 615552
ตำแหน่งงานของ บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด (โรงแรมระยองซิตี้) 41 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานทำความสะอาดทั่วไป (Cleaner) 26 พฤษภาคม 2562
     2. พนักงานตรวจนับผ้า (Checker) 26 พฤษภาคม 2562
     3. พนักงานนวดสปา 26 พฤษภาคม 2562
     4. IT technician 26 พฤษภาคม 2562
     5. พนักงานต้อนรับสปา (Health Land Reception) 26 พฤษภาคม 2562
     6. ช่างแอร์ (Air Conditioning) 26 พฤษภาคม 2562
     7. ผู้จัดการแผนกต้อนรับ (Front Office Manager) 26 พฤษภาคม 2562
     8. พนักงานตรวจนับผ้า (Checker) 26 พฤษภาคม 2562
     9. ช่างเฟอร์นิเจอร์ (Furniture) 26 พฤษภาคม 2562
     10. ช่างไฟฟ้า (Electrician) 26 พฤษภาคม 2562
     11. ช่างทั่วไป (Technician) 26 พฤษภาคม 2562
     12. กราฟฟิกดีไซน์ ( Graphic Design) 26 พฤษภาคม 2562
     13. เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบรายได้ (Income Audit) 26 พฤษภาคม 2562
     14. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) 26 พฤษภาคม 2562
     15. ผู้ช่วยกุ๊ก (Cook Helper) 26 พฤษภาคม 2562
     16. เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบรายได้ (Income Audit) 26 พฤษภาคม 2562
     17. พนักงานรับจองห้องพัก (Reservation) 26 พฤษภาคม 2562
     18. ช่างศิลป์ (Artist) 26 พฤษภาคม 2562
     19. Digital Marketing 26 พฤษภาคม 2562
     20. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Guest Service Agent) 26 พฤษภาคม 2562
     21. เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบรายได้ (Income Audit) 26 พฤษภาคม 2562
     22. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน (Assistant Housekeeping) 26 พฤษภาคม 2562
     23. IT technician 26 พฤษภาคม 2562
     24. ช่างควบคุมเครื่องเสียง (Sound Engineer) 26 พฤษภาคม 2562
     25. ช่างสีประจำอาคาร (Painter) 26 พฤษภาคม 2562