STV Power Group Co.,Ltd.
จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
41/98 หมู่ 4 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
02-9259445
02-9259446
ตำแหน่งงานของ STV Power Group Co.,Ltd. 39 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     26. พนักงาน PC ประจำห้าง Big C สาขาอ้อมใหญ่ 03 เมษายน 2563
     27. พนักงาน PC ประจำห้าง Big C สาขาแม่สอด (ตาก) 03 เมษายน 2563
     28. พนักงาน PC ประจำห้าง โฮมโปรบ้านฉาง (ระยอง) 03 เมษายน 2563