STV Power Group Co.,Ltd.
จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
41/98 หมู่ 4 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
02-9259445
02-9259446
ตำแหน่งงานของ STV Power Group Co.,Ltd. 39 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถ 22 กุมภาพันธ์ 2563
     2. พนักงาน PC ประจำห้าง เมกาโฮม สาขาบางนาตราด 22 กุมภาพันธ์ 2563
     3. พนักงาน PC ประจำห้าง Big C สาขาราชบุรี 22 กุมภาพันธ์ 2563
     4. พนักงาน PC ประจำห้าง Big C สาขาภูเก็ต 22 กุมภาพันธ์ 2563
     5. พนักงาน PC ประจำห้าง Big C สาขากำแพงเพชร 22 กุมภาพันธ์ 2563
     6. พนักงาน PC ประจำห้าง Big C สาขาเพชรเกษม 22 กุมภาพันธ์ 2563
     7. พนักงาน PC ประจำห้าง Big C สาขาสุพรรณบุรี 22 กุมภาพันธ์ 2563
     8. พนักงาน PC ประจำห้าง Big C สาขาลำลูกกา 22 กุมภาพันธ์ 2563
     9. พนักงาน PC ประจำห้าง Big C สาขาบางใหญ๋ 22 กุมภาพันธ์ 2563
     10. พนักงาน PC ประจำห้าง Big C สาขารังสิต 22 กุมภาพันธ์ 2563
     11. พนักงาน PC ประจำห้าง Big C สาขาสมุทรปราการ 22 กุมภาพันธ์ 2563
     12. พนักงาน PC ประจำห้าง Big C สาขาติวานนท์ 22 กุมภาพันธ์ 2563
     13. พนักงาน PC ประจำห้าง Big C อยุธยา (โฮเรก้า) 22 กุมภาพันธ์ 2563
     14. พนักงาน PC ประจำห้าง Big C สาขาระยอง 22 กุมภาพันธ์ 2563
     15. พนักงาน PC ประจำห้าง Big C พัทยา (โฮเรก้า) 22 กุมภาพันธ์ 2563
     16. พนักงาน PC ประจำห้าง Big C สาขาสุวินทวงศ์ 22 กุมภาพันธ์ 2563
     17. พนักงาน PC ประจำห้าง MAKRO สาขาสระบุรี 22 กุมภาพันธ์ 2563
     18. พนักงาน PC ประจำห้าง Big C สาขาสุราษฎร์ธานี 22 กุมภาพันธ์ 2563
     19. หัวหน้าพนักงานขาย 22 กุมภาพันธ์ 2563
     20. พนักงาน PC ประจำห้าง Big C สาขารังสิต 22 กุมภาพันธ์ 2563
     21. พนักงาน PC ประจำห้าง Big C สาขาโคราช 22 กุมภาพันธ์ 2563
     22. พนักงาน PC ประจำห้าง Big C สาขาบางบอน 22 กุมภาพันธ์ 2563
     23. พนักงาน PC ประจำห้าง Big C สาขาพระราม 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
     24. พนักงาน PC ประจำห้าง Big C สาขานครสวรรค์ 22 กุมภาพันธ์ 2563
     25. พนักงาน PC ประจำห้าง Big C สาขาระยอง 22 กุมภาพันธ์ 2563