บริษัท ฉวีวรรณอินเตอร์ เนชั่นแนล ฟู๊ดส์ จำกัด
ดำเนินการแปรรูปเนื้อไก่ปรุงสุกแช่แข็งเพื่อส่งออกต่างประเทศ ไปยังหลายๆประเทศแถบยุโรปและเอเชีย บริษัทฯจะทำการผลิตสินค้าหลายประเภทแตกต่างกันออกไปตามความต้องการของลูกค้า ทั้งมีสินค้าสำเร็จรูปพร้อมปรุงและอื่นๆอีกมากมาย ณ ปัจจุบันทางบริษัทฯ ยังได้เพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทไก่สุกแช่แข็ง เพื่อทำการส่งออกไปยังหลายๆ ประเทศในแถบยุโรป และแถบเอเชีย
เลขที่ 83/5 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
038-111630,038-119247 ต่อ 108
038-109440
ตำแหน่งงานของ บริษัท ฉวีวรรณอินเตอร์ เนชั่นแนล ฟู๊ดส์ จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ EXPORT 17 กุมภาพันธ์ 2562
     2. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ 17 กุมภาพันธ์ 2562
     3. รองหัวหน้าไลน์ผลิต 17 กุมภาพันธ์ 2562
     4. รองหัวหน้างานแผนก 17 กุมภาพันธ์ 2562
     5. เจ้าหน้าที่เทคนิค 17 กุมภาพันธ์ 2562
     6. เจ้าหน้าที่ บัญชี (ต้นทุน) 17 กุมภาพันธ์ 2562
     7. เจ้าหน้าที่ EXPORT 17 กุมภาพันธ์ 2562
     8. เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 17 กุมภาพันธ์ 2562
     9. ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 17 กุมภาพันธ์ 2562