บริษัท ฉวีวรรณอินเตอร์ เนชั่นแนล ฟู๊ดส์ จำกัด
ดำเนินการแปรรูปเนื้อไก่ปรุงสุกแช่แข็งเพื่อส่งออกต่างประเทศ ไปยังหลายๆประเทศแถบยุโรปและเอเชีย บริษัทฯจะทำการผลิตสินค้าหลายประเภทแตกต่างกันออกไปตามความต้องการของลูกค้า ทั้งมีสินค้าสำเร็จรูปพร้อมปรุงและอื่นๆอีกมากมาย ณ ปัจจุบันทางบริษัทฯ ยังได้เพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทไก่สุกแช่แข็ง เพื่อทำการส่งออกไปยังหลายๆ ประเทศในแถบยุโรป และแถบเอเชีย
เลขที่ 83/5 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
038-111630,038-119247 ต่อ 108
038-109440
ตำแหน่งงานของ บริษัท ฉวีวรรณอินเตอร์ เนชั่นแนล ฟู๊ดส์ จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ EXPORT 26 เมษายน 2562
     2. รองหัวหน้าผลิต 26 เมษายน 2562
     3. รองหัวหน้าไลน์ผลิต 26 เมษายน 2562
     4. รองหัวหน้างานแผนก 26 เมษายน 2562
     5. เจ้าหน้าที่เทคนิค 26 เมษายน 2562
     6. เจ้าหน้าที่ บัญชี (ต้นทุน) 26 เมษายน 2562
     7. เจ้าหน้าที่ EXPORT 26 เมษายน 2562
     8. เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 26 เมษายน 2562
     9. ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D) 26 เมษายน 2562