บริษัท คอนเวอเจ้นท์ ดี.ลายน์ จำกัด
ประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่าย สายสัญญาณ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำหน่ายโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายบนอินเทอเน็ต
89/970 หมู่ที่ 5 ตำบลบางแม่นาง
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
097-182-6419
ตำแหน่งงานของ บริษัท คอนเวอเจ้นท์ ดี.ลายน์ จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Graphic Design 19 มิถุนายน 2562
     2. Telesale 19 มิถุนายน 2562