บริษัทบิวดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง
-งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง
-งานสะพานข้ามแม่น้ำ ข้ามคลอง
-งานอาคาร
34/4 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระทุ่ม
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110
055-000351
ตำแหน่งงานของ บริษัทบิวดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานเขียนแบบ ( AutoCAD ) 19 มิถุนายน 2562