บริษัท เอฟเอ็ม โปร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ทูลส์ จำกัด
เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเครื่องมือลมระบบ Impact,Oil pulse System wrenches ภายใต้ยี่ห้อ YOKOTA และ แขนกลเครื่องช่วยยก ที่ใช้งานได้หลากหลายชนิด ตามประเภทของงานอุตสาหกรรมของท่าน ภายใต้ยี่ห้อ TOYOKOKEN BALAMAN แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

370 ซอยจันทน์ 32 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-6755946-8
02-6755945
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอฟเอ็ม โปร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ทูลส์ จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ขาย (Sale) 18 มิถุนายน 2562
     2. ช่างเขียนแบบ (Drawing) 18 มิถุนายน 2562
     3. ช่างเทคนิค (Technician) 18 มิถุนายน 2562