บริษัท อาคิรา ออโต้ จำกัด
ผลิตและจำหน่ายของแต่งรถ
123 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
0895536545
ตำแหน่งงานของ บริษัท อาคิรา ออโต้ จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานฝ่ายตัดเจียร สาขาบางเสาธง 20 กุมภาพันธ์ 2563
     2. ผู้จัดการฝ่ายขาย 20 กุมภาพันธ์ 2563
     3. ธุรการฝ่ายบัญชี 20 กุมภาพันธ์ 2563
     4. ช่างไฟเบอร์กลาส 20 กุมภาพันธ์ 2563
     5. พนักงานฝ่ายผลิต สาขาบางเสาธง 20 กุมภาพันธ์ 2563
     6. ธุรการขาย 20 กุมภาพันธ์ 2563
     7. ช่างเทคนิค 20 กุมภาพันธ์ 2563
     8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 20 กุมภาพันธ์ 2563