บริษัท อาคิรา ออโต้ จำกัด
ผลิตและจำหน่ายของแต่งรถ
123 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
0895536545
ตำแหน่งงานของ บริษัท อาคิรา ออโต้ จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างพ่นสี 29 มีนาคม 2563
     2. พนักงานฝ่ายตัดเจียร สาขาบางเสาธง 29 มีนาคม 2563
     3. ผู้จัดการฝ่ายขาย 29 มีนาคม 2563
     4. ธุรการฝ่ายบัญชี 29 มีนาคม 2563
     5. ช่างไฟเบอร์กลาส 29 มีนาคม 2563
     6. พนักงานฝ่ายผลิต สาขาบางเสาธง 29 มีนาคม 2563
     7. ธุรการขาย 29 มีนาคม 2563
     8. ช่างเทคนิค 29 มีนาคม 2563
     9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 29 มีนาคม 2563