บริษัท วอเตอร์ ไดมอนด์ ดี จำกัด
ผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่ม "ดับเบิ้ลซี" และสินค้าอุปโภคบริโภค
41 หมู่ 9 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
081-2955749
ตำแหน่งงานของ บริษัท วอเตอร์ ไดมอนด์ ดี จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่การตลาด (Trade Marketing) 18 มิถุนายน 2562
     2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 18 มิถุนายน 2562
     3. พนักงานขับรถ (ผู้ช่วยเซลส์) 18 มิถุนายน 2562
     4. พนักงานขาย (หน่วยรถเงินสด) 18 มิถุนายน 2562