บริษัท ฟิน-แลนด์ สตูดิโอ จำกัด
ประกอบกิจการผลิตภาพยนตร์ การถ่ายทำละคร การผลิตการ์ตูน เพื่อการบันเทิง การโฆษณา รวมถึงการตัดต่อลำดับภาพยนตร์
1895/1ชั้น 3 ถนนพลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0805760404
ตำแหน่งงานของ บริษัท ฟิน-แลนด์ สตูดิโอ จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. แม่บ้าน (ประจำออฟฟิศ ) 26 มีนาคม 2562
     2. Editor (เจ้าหน้าที่ตัดต่อวีดีโอ) ประจำระยะสั้น ต่อสัญญาทุก 3 เดือน 26 มีนาคม 2562
     3. บาริสต้า (Barista) 26 มีนาคม 2562
     4. Graphic Design ( กราฟิกดีไซน์ ) 26 มีนาคม 2562
     5. Editor (เจ้าหน้าที่ตัดต่อวีดีโอ) ประจำระยะยาว 26 มีนาคม 2562