บริษัทยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
ผลิตแป้งข้าวสาลี แห่งแรกในประเทศไทย ภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
เลขที่ 51 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
0-2394-0331-5, 0-2394-1481-4 ต่อแผนกบุคคล 205 , 208
0-2394-5979
ตำแหน่งงานของ บริษัทยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) 11 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกรไฟฟ้า 27 พฤษภาคม 2562
     2. พนักงานคุมเครื่อง 27 พฤษภาคม 2562
     3. พนักงานบุคคล 27 พฤษภาคม 2562
     4. พนักงานเอกสาร 27 พฤษภาคม 2562
     5. พนักงานขับรถยก 27 พฤษภาคม 2562
     6. ช่างเชื่อม 27 พฤษภาคม 2562
     7. พนักงานขับรถเบ้าท์ 27 พฤษภาคม 2562
     8. ช่างไฟฟ้า 27 พฤษภาคม 2562
     9. ช่างคุมเครื่อง 27 พฤษภาคม 2562
     10. พนักงานธุรการ 27 พฤษภาคม 2562
     11. พนักงานควบคุมคุณภาพ 27 พฤษภาคม 2562