Thai Fresh Fruits & Vegetables Co.,Ltd.
ผลิตบรรจุ ผักผลไม้ สด แช่แข็ง
13/11 หมู่ 2 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
02-9851725
02-9851729
ตำแหน่งงานของ Thai Fresh Fruits & Vegetables Co.,Ltd. 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานแผนกธุรการ 26 พฤษภาคม 2562
     2. พนักงานควบคุมคุณภาพ 26 พฤษภาคม 2562
     3. พนักงานแผนกบัญชี 26 พฤษภาคม 2562
     4. ผู้จัดการโรงงาน 26 พฤษภาคม 2562
     5. ช่างซ่อมบำรุง 26 พฤษภาคม 2562