บริษัท คอมพิวเตอร์ เทเลโฟนี เอเซีย จำกัด
ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี Multimedia Contact Center ที่สามารถเชื่อมต่อ กับโซลูชั่นหลายประเภท เช่น front-end systems, CRM solution, IT services, IT-enable services และให้บริการด้าน system integration
เลขที่ 1635-1637 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
02-013-1431 ต่อ 2800
02-013-1436
ตำแหน่งงานของ บริษัท คอมพิวเตอร์ เทเลโฟนี เอเซีย จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Marketing Executive 24 กุมภาพันธ์ 2562
     2. HR & Admin 24 กุมภาพันธ์ 2562
     3. Software Engineer 24 กุมภาพันธ์ 2562
     4. Research and Develop 24 กุมภาพันธ์ 2562
     5. Software Engineer (for Implement Department & Service Department) 24 กุมภาพันธ์ 2562